Szybki kontakt

Szybkie zamówienia

+48 785254947

Klienci indywidualni

biuro@mugga-polska.pl

Sprzedaż hurtowa

hurt@mugga-polska.pl

Szybki czas dostawy produktów

Śpieszy Ci się? Nam też, dlatego dokładamy wszelkich starań by nasze produkty trafiły do Państwa w jak najkrótszym czasie.

Badanie preparatów na komary z Deet - As_20100803

Tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego

Instytut medycyny Tropikalnej im. Księcia Leopolda
Departament Zdrowia Zwierzęcego
Antwerpia
Belgia


Antwerpia 5 Sierpień 2010

Ministerstwo Zdrowia Zwierząt, Instytut Medycyny Tropikalnej w Antwerpii niniejszym potwierdza, że wykonał test środków przeciw komarom zatwierdzony przez komisję Etyki ITMA
Anopheles stephensi został wykorzystany w teście. Owady te SA wykorzystywane do badań środków owadobójczych, mieszanek odstraszających, jak również do badań wektorów pasożytów.
 
Z poważaniem
 
 
Wprowadzenie
W poprzednich testach (AS_20080226) środki odstraszające komary z aktywnym składnikiem DEET wykazały najlepsze wyniki. Z drugiej strony DEET wykazał zauważalne, zależne od dawki działanie środka: preparat Jungle zawierający 500 % DEET był zdecydowanie najbardziej efektywny w porównaniu do innych preparatów zawierających niższe stężenie DEET.
W obecnym eksperymencie odstraszające działanie kilku dostępnych na rynku produktów zostało porównane, każdy z nich o stężeniu DEET 50%. Ponadto skuteczność nowego preparatu zawierającego 50 % DEET z mieszanką olejków eterycznych było oceniane.
 
Materiał i metody.
Eksperymantalny układ:
Osiem osób brało udział w tym badaniu ( wszyscy mężczyźni w wieku pomiędzy 30 a 50 lat) Oba ramiona ochotników zostały użyte do testowania środków odstraszających komary. Różne produkty zostały jednolicie zastosowane na wewnętrznej części przedramienia. Test został przeprowadzony z podwójną ślepą próbą.
Głodne komary Anopheles stephensi hodowane w Instytucie Medycyny Tropikalnej zostały wykorzystane do badania skuteczności repelentów.
Co 30 minut każde ramię zostało umieszczone w klatce z komarami ( 25 x 25 x 25 cm) zawierające 50 głodnych samic komarów na okres 1 minuty. Liczba komarów rzeczywiście gryzących została zanotowana. Ugryzienie zostało uznane , kiedy mialo miejsce krótkie ukłucie. Jeśli ugryzienie zostało zanotowane, powtórzono tet po 15 minutach, jeśli nie odnotowano ugryzienia, nastepne badanie przeprowadzono po 30 minutach. Test został przeprowadzony w czasie 9 godzin.
 
Produkty testowane:
  1. Jungle formula Extra Strenght Pump Spray ( w aerozolu) ( 50 % DEET)
  2. Jaico New Development Pum Spray (50 % DEET + mieszanka olejków eterycznych Jaico)
  3. Boots Repel Tropical Strenght Pumb Spray ( 50 % DEET)
  4. Jaico Roll-On 20 % DEET ( Mugga Roll on) w sztyfcie + mieszanka olejków eterycznych Jaico.
Wszystkie produkty zostały zastosowane około 8 h 45 przy podobnej koncentracji. Na wewnętrzną stronę ramienia natryśnięto substancję czterokrotnie by pokryć całą powierzchnię. Co 30 minut liczba ugryzień komarów została zanotowana. W przypadku ugryzienia , następne badanie przeprowadzono po 15 minutach.
Produkty zostały przetestowane aż kilka ugryzień zostało zanotowanych w czasie kolejnych zapisów. Tylko jeden produkt był stosowany na każdym ramieniu.
Analiza statystyczna została przeprowadzona przy użyciu Stata. Obliczanie efektywnego czasu 50 % (ET50%) przeprowadzono co stanowi czas, w którym istnieje prawdopodobieństwo 50 % bycia ukąszonym przez 1 komara lub więcej.
Ilość zastosowanych produktów została określona dla każdego produktu ( 3 powtórzenia) w celu umożliwienia właściwej analizy skuteczności odstraszania. Wszystkie produkty zostały zastosowane w aerozolu, także pozytywna kontrola (Jaico roll on 20 % DEET – Mugga) aby umożliwić bardziej precyzyjne pomiary.
 
Wyniki
Wyniki przedstawiono w tabeli 1. Rys. 1, 2 i 3 , analiza statystyczna dodatku 1.
Rysunek 1 przedstawia liczbę ukąszeń zapisaną dla każdego produktu testowanego do 9 godzin. Dane wyraźnie pokazują czynności ukąszeń komarów dla kontroli negatywnej. Rysunek 2 przedstawia efektywny czas 50 (%) i 95 % przedziały ufności natomiast rys. 3 przedstawia szacunkowy odsetek niepowodzeń i 95 % przedziały ufności dla trzech testowanych produktów.
W początkowej analizie statystycznej istotna różnica (p <0,05) zaistniała między produktem Jaico i dwoma produktami, produkt Jaico dał dłuższy czas ochrony a dwa inne produkty podobną ochronę. Biorąc pod uwagę efekty klasteryzacji, wartości p zwiększyły się lekko dla porównania Boots i Jaico wynosiły 0.202 ( patrz załącznik 1). Przy określeniu ET50 (%) uzyskano następujące rezultaty. Boots zapewnił ochronę tylko w ciągu 6 godzin ( 290 – 368 - 466 minut, wartość niższa – szacunkowa – wyższa), receptura Jungle miała podobny czas ochrony, ale z mniejszym przedziałem ufności ( 326 – 363 – 576 minut). Biorąc pod uwagę przedziały ufności produktu Jaico ( Mugga) chroni 6.5 do ponad 9,5 godziny.
Stosowane ilości produktów są przedstawione w tabeli 1. Każdy środek w aerozolu wypuszczał od 600 do 700 mg produktu w trzech naciśnięciach. Ponieważ koncentracja DEET była identyczna w każdym z testowanych produktów, koncentracja zastosowana była identyczna, jak również ilość każdego produktu została zastosowana.
Stwierdzono, że produkt Jaico (Jaico New Development) pozostawiał oleiste ślady i nie został wchłonięty przez skórę. Pozostałości produktu zostały delikatnie wmasowane w ramię przy użyciu rękawic lateksowych, aby zapobiec utracie produktu oraz aktywnych składników.

Tabela 1: ilość zastosowana dla każdego z różnych produktów.
 
Produkt
Średnia ilość zastosowana na ramieniu
Jungle formula Extra Strenght Pump Spray (50 % DEET)
+- 0,610 g
Jaico New Development Pump Spray (50 %)
+- 0,620 g
Boot Repel Tropical Strenght Pump Spray (50 % DEET)
+- 0,600 g
Jaico Roll-on (Mugga Rollon) 20 % DEET + mieszanka Jaico olejków eterycznych
+- 0,700 g
 
Dyskusja
Jak wskazano na wstępie, celem tego badania była ocena skuteczności 3 różnych środków odstraszających owady, z których każdy zawiera 50 % DEET. W poprzednich badaniach (AS_20080226) efektywny czas 50 % (ET 50%) czas z prawdopodobieństwem 50 % ugryzienia przez co najmniej jednego komara wynosił 394 minut lub około 6.5 godziny dla Jungle Formula. W badaniu tym, podobny czas ochrony zaobserwowano dla tego samego produktu (363 minuty). W porównaniu do dwóch innych produktów zawierających 50 % DEET w tym badaniu, dłuższy czas ochrony około dwóch godzin zaobserwowano dla produktu o nazwie „Jaico New Development” Trzeci produkt „Boots Repel” wykazał podobny czas ochrony jak „ Jungle Formula”, ale o znacznie mniejszym przedziale zaufania. To również wyjaśnia dlaczego wartości p były znacznie mniejsze w porównaniu z tym produktem.
Dłuższy czas działania środka „ Jaico New Development” mogły być zasługą mieszanki olejków dodanych do produktu. Chociaż każdy z nich wykazuje tylko krótkie działanie odstraszające, mieszanka dodanych olejków wzmocniła odstraszające działanie, jak stwierdzono w badaniu As_20051109b.

 

Poleć nasz sklep znajomemu!

Projekt i wykonanie Kompan.pl